Leidinggevenden aan het woord: inclusiviteit op de werkvloer

Man vs. vrouw op de werkvloer

Het beoordelen van medewerkers op hun kennis en kunde in plaats van op hun geslacht, afkomst of kinderwens, lijkt iets simpels. PEAK-IT kijkt puur en alleen naar de kwaliteiten van medewerkers.

Maar niet iedereen beoordeelt op deze manier zijn medewerkers of leidinggevenden. Over dit onderwerp is in opdracht van PEAK-IT onderzoek uitgevoerd onder 1023 leidinggevenden, bij bedrijven met 26 of meer werknemers. Daar kwamen veel opvallende resultaten uit. Deze resultaten zijn gebundeld in dit onderzoeksrapport.

In dit rapport komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Een man of vrouw als leidinggevenden?
  • Verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen
  • De voorkeur voor mannen of vrouwen in het team

Formulier Leidinggevenden aan het woord - Inclusiviteit