Leidinggevenden aan het woord: inclusiviteit op de werkvloer 2

Etniciteit, genderneutraliteit en lichamelijke beperkingen op de werkvloer

Het beoordelen van (potentiële) medewerkers op alleen hun kennis en kunde in plaats van op hun geslacht, afkomst of kinderwens, lijkt in deze tijd normaal. Steeds vaker besteden nieuwssites en kranten aandacht aan gelijke behandeling van, en het bieden van gelijke kansen aan, alle soorten mensen.

Om te bepalen hoe leidinggevenden denken over deze, toch wat gevoelige, onderwerpen, heeft PEAK-IT 1023 leidinggevenden laten ondervragen. Daaruit zijn veel opvallende resultaten gekomen, die laten zien dat in de praktijk nog niet alle leidinggevenden openstaan voor diversiteit op de werkvloer. Deze resultaten zijn gebundeld in dit onderzoeksrapport.

Geïnteresseerd naar de inhoud van het rapport? Laat je gegevens achter in het formulier!

 

Artificial Intelligence aan de IT Servicedesk